Årskurs 3

Nioårsåldern förändringens tid

Det tredje året i skolan är en tid av förändring för de allra flesta. Många barn känner sig oroliga, osäkra och ensamma. De börjar uppleva världen genom ett mer subjektivt medvetande vilket kan vara smärtsamt men är en förutsättning för att de ska kunna utveckla en egen individuell personlighet. Därför ges eleverna flera möjligheter att upptäcka världen ”på nytt”. I matematikundervisningen får barnen bekanta sig med gamla mått och enheter som utgår från kroppen och de egna erfarenheterna. Genom att mäta, väga, balansera och uppskatta med aln, fot, tum, steg och famn får mätandet en konkret och personlig relation till barnen själva. Arbetet leder tillslut fram till någon form gemensam byggnation. Vid sidan av textförfattande och läsning introduceras grammatiken på allvar. Ordklasserna blir viktiga byggstenar i språkets boning. Upplevelsen av lagbundenheten i språket skapar

en trygghet hos barnen. I undervisningen får eleverna också lära sig om olika traditionella yrken. De får följa med i ”bondens år” från plöjning, via sådd och skörd, till det nybakade brödet och får lära känna olika redskap som plog, harv, slåttermaskin, kvarn och smörkärna. De får också lära sig om fiskaren, fåraherden och smeden och t.ex. knyta nät, vara med och klippa ett får och besöka en bondgård. Barnen får vistas i smedjan och kanske göra en utflykt till någon gruva. Att eleverna i waldorfskolan får arbeta praktiskt, konkret och handfast är viktigt för deras utveckling. Det ger en möjlighet för dem att se människans unika plats i världen, hur hon kultiverat och förädlat de möjligheter som jorden ger för hennes överlevnad och fortsatta existens. På så vis ges de möjlighet att uppleva att de faktiskt inte är främlingar i världen, utan själva kan gripa in och påverka och göra den till sin egen.