Årskurs 11

Existentiellt tvivel och naturvetenskapliga modeller

När studenterna närmar sig vuxenlivet kan många uppleva en osäkerhet och ett gnagande tvivel. Gamla sanningar rämnar och naturvetenskapliga bevis uppfattas kanske inte som den enda grunden att bygga sin världsbild och moraluppfattning på. I undervisningen måste nu eleverna ges utrymme att fördjupa sina existentiella frågor. Grundtematiken under året är därför genomlevandet och övervinnandet av tvivel, och i ämne efter ämne behandlas etik och moral. Så får måleri, musik, naturvetenskap, historia och litteratur förnyade dimensioner. I litteraturstudierna får eleverna ägna sig åt mänsklighetens eviga, existentiella frågor med näring ur Dostojevkijs Brott och straff och den medeltida berättelsen om Parsifal. Parsifal söker efter Gralsborgen. Han kämpar och tvivlar men kan inte finna det han söker förrän han har förvandlat sig själv och förstått medlidandets princip. Temat är klassiskt i waldorfskolans elfte klass och kan också få berikande aspekter genom studiet av olika verk i musikens historia genom seklerna. Med början i medeltidens musik få eleverna lära känna den gregorianska sången och uppleva hur flerstämmigheten bryter in. Det blir tillslut en musikalisk odyssé genom århundradena som svarar mot den utveckling människan gör i sitt förhållande till verkligheten och till sig själv. I en period av livet då det är vanligt för många studenter att uppleva tvivel och tveksamheter kan modelltänkandet väcka intresse. Elektriciteten, atomlära, cellbiologi och genetik kan bara förstås utifrån naturvetenskapliga modeller och blir då ett åldersadekvat tema. I samband med genetiken lyfts viktiga frågor om forskningsetik och rasbiologi upp. I årskurs 11 får studenterna göra en botanikresa där det studerar växternas livscykel och lär sig systematisera och ”nyckla” växer från de vanligaste växtfamiljerna.