Årkurs 10

Hela jorden

Första året på gymnasiet. Eleverna har nu valt inriktning på sina studier och waldorfskolan erbjuder samhällsorienterande, naturorienterande och estetiska varianter. Men trots att studenterna läser olika kurser hålls klasserna samman och eleverna följer en grundläggande årstematik och metodik som är unik för waldorfpedagogiken. Temat för årskursen är jorden som helhet och eleverna undervisas i bl.a. naturgeografi. Nära knutet till naturgeografin är den mänskliga evolutionens förhållande till jorden och landskapet. Eleverna får studera människan ursprung och utveckling, den agrara revolutionen och hur de första högkulturerna växer fram. I ämnet språkhistoria får eleverna insikt i hur språk och kultur hänger samman. Skillnader i språk och dialekter

studeras och de indoeuropeiska språken kartläggs. Eleverna får möta den nordiska mytologin via texter ur t.ex. Eddan och studera den äldsta epiken med sina olika versmått. Studenterna får djupdyka i film – och teaterhistoria genom olika projektarbeten som även innefattar bildanalys och någon praktisk övning där de får producera egna filmer. I årskurs 10 genomförs en fältmätningsresa där studenterna får öva sig i lantmäteri och praktiskt tillämpa sina kunskaper i matematik. Då får de lära sig att hantera vinkelprisma, ritbord och teodolit