Årskurs 2

Årskurs 2 – dualism, humor och nyfikenhet

Eleverna återvänder från sitt första sommarlov. Skolmiljön är välkänd och barnen är en del av gemenskapen i klassen. Nu tillåts världen vara dualistisk. Att få väga saker för och emot, vrida och vända, jämföra och värdera, och att dela och sammanföra, blir viktiga inslag i undervisningen. I ämnet formteckning övar barnen symmetri och spegelmönster och i bildämnet arbetar de med kontrast- och komplementfärger. I matematiken fördjupar de sig i de 4 räknesätten där allt hänger samman, addition jämförs med subtraktion, division med multiplikation. Eleverna får fortlöpande övas sig i olika former av samtal. Ambitionen är att kontinuerligt väcka elevernas nyfikenhet och intresse vilket sker genom en varierad undervisning där barnens olika färdigheter tas i anspråk. Upptäcktsfärder i närområdet ger näring till både naturvetenskapliga experiment och konstnärliga uttryck.

Legender och Fabler

Genom legender från olika tider och länder ges en öppning till historieämnet, samtidigt som berättelserna inspirerar barnen till existentiella och etiska samtal. I fabelberättelserna kläs våra olika mänskliga egenskaper som envishet, mod, list, egoism etc, i djurdräkt. Det blir humoristiska och färgstarka bilder som bearbetas i samtal om individens ansvar och hur vi bör agerar mot varandra.

Den naturvetenskapliga undervisningen i waldorfskolan syftar till en helhetsupplevelse av naturen där människan kan bidra med något positivt till miljön. Den vill väcka elevernas intresse och engagemang för relationen mellan människan och omvärlden, naturen och det samhälle vi skapar.

Resor och utflykter

Klassrumsundervisningen är ett rum för lärande, skolgården och närområdet ett annat. Redan från årskurs 1 gör eleverna utflykter i närområdet. De följer naturstigar och besöker t.ex. en äng, park eller skog och får uppleva och studera hur naturen förändras i samklang med årstiderna. Utflykter som planeras är på klasslärarens och klassens initiativ. För mer info tala med din klasslärare.

Novemberfesten

All tvåor gör tillsammans den väldigt populära och välbesökta Fiskdammen. Det är en spektakulär sagotunnelsupplevelse där temat för hela novemberfesten tolkas. För mera info. se Novemberfesten