Årskurs 12

Kultur och statsskick, kunskapsteori och natur

Det sista skolåret summeras helheten av en tolvårig skolgång. Trådarna samlas ihop och teman sammanfattas. Nu ges eleverna en sista överblick över allt de lärt sig. Ett stort grepp tas över mänsklighetens kulturhistoriska utveckling och studenterna får jämföra högkulturer i Kina, Egypten och Sydamerika med varandra. Olika styrelseskick som teokrati, monarki och demokrati studeras med utgångspunkten i nuet, den aktuella världssituationen och studenternas personliga framtid. Olika syn på kunskap och på människans existens blir belysta genom filosofer som Platon, Hegel, Marx, Nietzsche, Camus, Sartre och Foucault. I ämnet biologi får eleverna studera organismernas utveckling, växterna, djuren och människans evolution.

Arkitekturhistoria är en kurs som är unik för waldorfskolan. Det är en av höjdpunkterna och klassen gör en arkitekturresa tillsammans. I arkitekturen får eleverna möta en universalkonst. Arkitekturens historia från antiken till våra dagar ger en sammanfattande överblick där form, matematiska beräkningar, kultur och natur samverkar. Matematikämnets projektiva geometri kan ytterligare berika temat. Under hela sin skoltid har eleverna övat sig inom dramat genom olika tillitsövningar, rytmiska inslag och pjäser. En sista gång samlar eleverna nu sina

resurser i en gemensam satsning att sätta upp en modern teaterpjäs. Genom språk, rörelse, sång, musik, scenografi, regi, belysning, gestaltning av programhäfte och affischer får de visa upp dramats alla möjligheter.

I årskurs 12 gör varje elev ett stort årsarbete som redovisas muntligt inför publik. Studenterna får fritt välja ämne och arbeta med det självständigt under ett år. Huvudsyftet är att eleverna lära sig att planera, ta sig an en stor uppgift och genomföra den. Arbetet består även av en skriftlig examensdel, med syfte, genomförande och analys.