Om vår skola

Enligt Rudolf Steiner skulle en Waldorflärare följa några riktlinjer, en av dessa var att intressera sig för hela mänskligheten. Kanske är det just detta globala intresse som gjort att waldorfpedagogiken under sina snart 100 verksamma år har spritt sig över hela världen.
Kristofferskolan är Sveriges första Fria Waldorfskola. ”Kristoffergruppen” började sin undervisning med 14 elever i oktober 1049. Hösten 1950 började en ny förskoleklass och skolan fick namnet Kristofferskolan.
I 1957 års skolberedning betecknades Kristofferskolan som landets enda friskola, i den meningen att ”skolan är uppbyggd efter en artskild och konsekvent genomförd pedagogisk idé” (waldorfpedagogiken). Kristofferskolan är ritad av Erik Asmussen 1966 och den är vackert belägen på Fredrikslundshöjden i Bromma. En gammal allmänning, vilken har en intressant kulturell och naturgeografisk historia. Omgivningarna består av skog och parkmark, rik på spännande yttblock och slipade hällar. Vid huvudentrén till Stora Huset har man hittat fornlämningar, förmodligen från en gammal samlingsplats. Skolan har idag drygt 700 elever och erbjuder undervisning från förskola till gymnasiet.

Idag finns det över tusen waldorfskolor i drygt sextio olika länder. En allmänmänsklig skolform med sina rötter i ett starkt ideellt engagemang. Waldorskolorna finns till, tack vare ett enormt arbete från pedagoger, föräldrar och elever.