Klass 9

Äntligen är det dags att få skapa Sagotunneln som alla ser fram emot varje år!
Utöver detta ansvarar klass 9 för:
-Bemanning av brödboden
-Iordningställande och bemanning av bivax-pyssel, sammanlagt tre vuxna för bröd/bivax
-Bemanning av stenförsäljning med två vuxna
-Eleverna hjälper till att bära in alla stenar på fredagen

Anledningen till att dessa uppgifter landat hos klass 9 xx

Kom ihåg:

xxx