Program

Programmet i stora drag:

Fredag
– Fritids och Fritidsklubben är utomhus från kl 15
– Lilla Fest är på plats vid förrådet xx från kl 14
– Klass 12 dirigerar trafiken från vändplan och uppåt från kl xx
– Kl 19 öppnar Föräldrarföreningens Pub i xx

Lördag

– Kl 9 finns Lilla Fest på plats vid informationsdisken i entrén och vid förrådet xx för att svara på frågor
– Kl 11 inleder klass 5 med dans på dansbanan
– KL 17 stänger Novemberfesten

 Söndag
– Kl 10 finns Lilla Fest på plats vid informationsdisken i entrén och vid förrådet xx för att svara på frågor.
– Kl 11 öppnar Novemberfesten
– Kl 16:30 avslutar klass 6 med lykt-tåg i aulan

Programmet i detalj (det finns också anslaget vid informationsdisken i entrén):