Aktuellt

Beslutade bidrag från Novemberfesten 2019

Hej alla föräldrar, medarbetare och vårdnashavare, här nedan kan ni ser hur det Öppna Mötet i februari fördelade intäkterna från 2019 års fantasiska Novemberfest. En kraftansträgning som ger så mycket tillbaka till våra elever. Verkligen något att glädjas över och som vi kan vara väldigt stolta över. TACK! 🌟

Nov.fest19Arbetslaget för F-3,  bidrag för facklitteratur

Beviljat belopp: 33 750 kr

Motivationen löd;
“Vi ser det som en ynnest att kunna bidra med ett engångsbelopp till den metodiska framgångsrika arbetet som Arbetslaget för klass F-3 gjort med att tidigt öka möjligheten för fler barn att kunna läsa. Bidraget för att köpa in en klassuppsättning anpassad facklitteratur kommer ge dessa barn en guldkant i en tid av ökad digitalisering samt sprida ringar på vattnet för hela deras skolgång.”

Antonio Fuentes, bidrag till schackbräden

Beviljat belopp: <1 500 kr

Motivationen löd;
“Fint att kunna bidra till ett elevinitierad schack-turnéring, där de schackbräden som köps in kommer kunna användas av flera generationer Kristofferskoleelever.”

Agora Kristoffer, bidrag för föresläsningar

Beviljat belopp: 30 000  kr

Motivationen löd;
“Agora Kristoffer har under det gångna åren visat på behovet och uppskattningen I att ha en återkommande föräldra- pedagog-övergripande kunskapslyft I psykosociala frågor, vi ser fram emot ett år till med ett antal angelägna föreläsningar”

Andil, bidrag för komplettering av utrustning

Beviljat belopp: 13 800  kr

Motivationen löd;
“Kristofferskolans scenverksamhet med mängder av föreställningar varje år vilar på idogt arbete och kunskap hos de drivande pedagogerna och eleverna I scengruppen, vi ser det som en rimlig uppdatering av material och förbrukningsmaterial ”

Daniel Göranson och Hanna Sleumer, bidrag för komplettering av utrustning

Beviljat belopp: 50 000  kr

Motivationen löd;
“Vi ser fram emot att musikundervisningen kan förgylla barnens vardag på skolan med fler instrument utspridda I klasserna, möta behovet av undervisning av piano  och därmed  större möjligheter att möta barnens – musikaliska – behov framöver samt komplettera med instrument för vänsterhänta. Vi är också mycket tacksamma för det engagemang och den höga musikaliska nivå ni möter våra barns musikintresse med I alla åldrar. ”

Lena Molin, projektansvarig gymnasiebibliotek och Elisabeth Karlix, bibliotekarie, bidrag för komplettering av litteratur mm

Beviljat belopp: 30 000  kr

Motivationen löd;
“Vi ser fram emot  att Kristofferskolans gymnasieelever får en efterlängtad för dem anpassad yta, där de kan ägna sig åt studier och social samverkan nere på WLH.”

Elevkåren, bidrag till skidresa

Beviljat belopp: 20 000  kr

Motivationen löd;
“Vi förstår den betydelse denna typ av klassöverskridande aktiviteter ger er som åker med och skolan som helhet då  Kristofferskolans gymnasiums attraktivitet ökar. Vår förhoppning är nu att fler ska kunna åka.”


Elisabeth Karlix, bidrag till inköp för mellanstadiets spel och pysselhörna med

Beviljat belopp: 10 000  kr

Motivationen löd;
“Vi tycker ditt arbete med att skapa en verklig möte och studieplats för så många elever som möjligt är fantastiskt. Vi hoppa du har möjlighet att organsisera detta på ett hållbart sätt och att denna summa kan räcka till inköp av rubusta spel och pysselgrejer som passer elevernas ålder och intresse.”

Franziska Koch Wahren, bidrag till sömnad av eurytmidräkter

Beviljat belopp: 15 000  kr

Motivationen löd;
“Vi i föräldragruppen som år ut och in får glädjas av det visuella intrycket av skolans kostymer, förstår att möjligheten att sy alla dessa dräkter är tidskrävande och kostsamt”

 

 

Öppet Möte 19/2-20 och kallelse till extra årsmöte i Kristofferskolans föräldraförening kl. 18.00 i skolans kafé

DSC_1532©Katarina-de-VotoVälkommen på öppet möte som i år också är ett extra årsmöte.
Föreningen har ett återkommande Öppet Möte i februati varje år. Då fördelar vi vinsten från novemberfesten utifrån inkomna anökningar och enligt föreningens stadgar.

I år är ni också kallade till ett extra insatt årsmöte p.g.a. en motion som Lilla Fest inkom med i september 19 och som gäller en stadgeförändring.

Mötet öppnas kl 18:00 i skolans kafé onsdagen den 19 februari 2020 och fika finns från 17:45. Vi presenterar inkomna bidragsansökningar, vi diskuterar gemensamt och röstar. Alla föreningens medlemmar äger en röst var. Du måste vara närvarande på mötet för att kunna rösta. Vi hoppas vi blir många som deltar och tar aktiva, ansvarsfulla beslut om hur vi kan förgylla vardagen för alla våra elever på skolan.

Varmt välkomna önskar KFF’s styrelse

 

Agora Kristoffer presenterar Skärmtid & Digital Stress

bilder-waldorffolder_erik_sippaÅr 2020 börjar med rivstart!
Patrik Wincent, grundare till Internetakuten, föreläser om digital stress och hur vi kan skapa en digital balans i vardagen.
Många föräldrar oroar sig för sina barns skärmtid. Dataspelsberoende, mobilt och socialt mediamissbruk och digital stress – vilka barn är egentligen i riskzonen? Och hur ska man som förälder agera? Ska man ha skärmtid och olika konsekvenser eller? Patrik ger sin syn på ämnet och delar med sig av konkreta tips.

Kristofferskolans café 15/1 – 2020 kl. 18-20.00 Caféet är öppet!
Föräldrar, gymnasieelever och högstadieelever tillsammans med målsman och medarbetare välkomnas. Anmälan senast 12/1 till agora@kristofferskolansff.se

Varmt välkomna hälsar Agora arrangörerna!
Pernilla, Helena, Sophia och Katarina.

AGORA@KRISTOFFERSKOLANSFF.SE MARKLANDSBACKEN 11, BROMMA

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 14 OKTOBER 2019

I SKOLANS KAFÉ KL19:00 INNAN STORA FESTMÖTET. FIKA FRÅN 18:45

EKONOMISK REDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE
Vi hann inte få vår ekonomiska redovisning färdig i tid till vårt ordinarie årsmöe och kallar därför till ett extra årsmöte som enbart kommer att behandla den ekonomiska redovisningen. Vi kommer att ta ca 10-15 minuter i anspråk av Stora Festmötet som äger rum den kvällen. Välkomna!

AGORA KRISTOFFER, TEMA ÄTSTÖRNINGAR HOS UNGA VUXNA

KRISTOFFERSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING
är stolta att presentera en serie föreläsningar under 2019.
bilder-waldorffolder_erik_sippa
Höstens första gäst är Karolina Palmberg, beteendevetare, yogalärare och professionell coach.
Vad är egentligen en ätstörning? Karolinas erfarenhet av arbete med ätstörningar och självskadebeteende sträcker sig mer än 20 år bakåt i tiden.

Vi lär oss om tidiga tecken, beteendeförändringar och vägen till tillfrisknande och sist men inte minst, hjälp finns att få- ta den!

Karolina arbetar för närvarande som vårdutvecklare på Dala ABC i Falun, Region Dalarna och är verksamhetsansvarig på Protus – en idéell ungdomsförening som stöds av Stiftelsen Ekskäret.

Kristofferskolans café 10/10 – 2019 kl. 18.00. Cafeét är öppet! Föräldrar, gymnasieelever tsm. med målsman och medarbetare välkomnas.
Anmälan senast 7/10 till agora@kristofferskolansff.se

Varmt välkomna hälsar Agora arrangörerna!
Pernilla, Helena, Sophia och Katarina.

AGORA@KRISTOFFERSKOLANSFF.SE MARKLANDSBACKEN 11, BROMMA

Kallelse till årsmöte i Kristofferskolans föräldraförening onsdag 25 september 2019, kl. 18.00

IMG_1520.JPGAlla föräldrar/vårdnadshavare till elever på Kristofferskolan kallas härmed till årsmöte i Kristofferskolans föräldraförening, onsdag 26 september 2018 kl. 18.00 i Kristofferskolans kafé. Syftet med årsmötet är att välja styrelse för Föräldraföreningen, Lilla festkommittén och Föräldraföreningens valberedning.

Vill du komma in med en motion till mötet, så ska den vara inskickad till föräldraföreningen styrelsen@kristofferskolansff.se senast tisdag den 10 september 2019.
Någon vecka före årsmötet så kommer vi att lägga upp dagordning och verksamhetsberättelse här på Facebook, tillika på föreningens hemsida www.kristofferskolansff.se

Om du inte har Facebook och inte heller vill skaffa det, så kan du få dig materialet skickat till dig via e-post. Meddela detta i så fall till styrelsen@kristofferskolansff.se

Varmt välkommen hälsar KFF’s styrelse.

Välkommna på vårens sista Öppna möte den 15 maj

Den 15/5 är alla skolans föräldrar, elevkåren och medarbetare välkomna till Öppet Möte kl. 18.30 i skolans kemisal.

Sven Wängberg är mötets inbjudna gäst och kommer ge oss en spännande presentation av Projektiv geometri och dess möjligheter att visa på rumsliga strukturer i den oorganiska och organiska världen.

Missa inte en stund i kemisalen med honom!

51041697_2288292448126196_3924777583652110336_n