Aktuellt

Agora Kristoffer presenterar Skärmtid & Digital Stress

bilder-waldorffolder_erik_sippaÅr 2020 börjar med rivstart!
Patrik Wincent, grundare till Internetakuten, föreläser om digital stress och hur vi kan skapa en digital balans i vardagen.
Många föräldrar oroar sig för sina barns skärmtid. Dataspelsberoende, mobilt och socialt mediamissbruk och digital stress – vilka barn är egentligen i riskzonen? Och hur ska man som förälder agera? Ska man ha skärmtid och olika konsekvenser eller? Patrik ger sin syn på ämnet och delar med sig av konkreta tips.

Kristofferskolans café 15/1 – 2020 kl. 18-20.00 Caféet är öppet!
Föräldrar, gymnasieelever och högstadieelever tillsammans med målsman och medarbetare välkomnas. Anmälan senast 12/1 till agora@kristofferskolansff.se

Varmt välkomna hälsar Agora arrangörerna!
Pernilla, Helena, Sophia och Katarina.

AGORA@KRISTOFFERSKOLANSFF.SE MARKLANDSBACKEN 11, BROMMA

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 14 OKTOBER 2019

I SKOLANS KAFÉ KL19:00 INNAN STORA FESTMÖTET. FIKA FRÅN 18:45

EKONOMISK REDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE
Vi hann inte få vår ekonomiska redovisning färdig i tid till vårt ordinarie årsmöe och kallar därför till ett extra årsmöte som enbart kommer att behandla den ekonomiska redovisningen. Vi kommer att ta ca 10-15 minuter i anspråk av Stora Festmötet som äger rum den kvällen. Välkomna!

AGORA KRISTOFFER, TEMA ÄTSTÖRNINGAR HOS UNGA VUXNA

KRISTOFFERSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING
är stolta att presentera en serie föreläsningar under 2019.
bilder-waldorffolder_erik_sippa
Höstens första gäst är Karolina Palmberg, beteendevetare, yogalärare och professionell coach.
Vad är egentligen en ätstörning? Karolinas erfarenhet av arbete med ätstörningar och självskadebeteende sträcker sig mer än 20 år bakåt i tiden.

Vi lär oss om tidiga tecken, beteendeförändringar och vägen till tillfrisknande och sist men inte minst, hjälp finns att få- ta den!

Karolina arbetar för närvarande som vårdutvecklare på Dala ABC i Falun, Region Dalarna och är verksamhetsansvarig på Protus – en idéell ungdomsförening som stöds av Stiftelsen Ekskäret.

Kristofferskolans café 10/10 – 2019 kl. 18.00. Cafeét är öppet! Föräldrar, gymnasieelever tsm. med målsman och medarbetare välkomnas.
Anmälan senast 7/10 till agora@kristofferskolansff.se

Varmt välkomna hälsar Agora arrangörerna!
Pernilla, Helena, Sophia och Katarina.

AGORA@KRISTOFFERSKOLANSFF.SE MARKLANDSBACKEN 11, BROMMA

Kallelse till årsmöte i Kristofferskolans föräldraförening onsdag 25 september 2019, kl. 18.00

IMG_1520.JPGAlla föräldrar/vårdnadshavare till elever på Kristofferskolan kallas härmed till årsmöte i Kristofferskolans föräldraförening, onsdag 26 september 2018 kl. 18.00 i Kristofferskolans kafé. Syftet med årsmötet är att välja styrelse för Föräldraföreningen, Lilla festkommittén och Föräldraföreningens valberedning.

Vill du komma in med en motion till mötet, så ska den vara inskickad till föräldraföreningen styrelsen@kristofferskolansff.se senast tisdag den 10 september 2019.
Någon vecka före årsmötet så kommer vi att lägga upp dagordning och verksamhetsberättelse här på Facebook, tillika på föreningens hemsida www.kristofferskolansff.se

Om du inte har Facebook och inte heller vill skaffa det, så kan du få dig materialet skickat till dig via e-post. Meddela detta i så fall till styrelsen@kristofferskolansff.se

Varmt välkommen hälsar KFF’s styrelse.

Välkommna på vårens sista Öppna möte den 15 maj

Den 15/5 är alla skolans föräldrar, elevkåren och medarbetare välkomna till Öppet Möte kl. 18.30 i skolans kemisal.

Sven Wängberg är mötets inbjudna gäst och kommer ge oss en spännande presentation av Projektiv geometri och dess möjligheter att visa på rumsliga strukturer i den oorganiska och organiska världen.

Missa inte en stund i kemisalen med honom!

51041697_2288292448126196_3924777583652110336_n

 

Sammanställning gällande fördelning av Novemberfest medel 2018

Tack till alla föräldrar som var med på kvällens möte. Tack till er som presenterade era idéer och ansökningar och tack för god stämning och upplyftande diskussioner. I årets ansökningar finns kreativa, härliga projekt som nu kommer förverkligas tack vare allas super insatser under Novemberfesten.
Här följer en pdf fil som sammanställer och visar besluten från KFF’s Öppna möte som ägde rum i skolans café den 15 februari 2019.
1. Styrelsen för Kristofferskolans Föräldraförenings beslut angående fem ansökningar till Kulturfonden.
2. Kristofferskolans Förädraförenings beslut om fördelning av medel angående sex inkomna ansökningar.
Varje ansökan ligger i nedan pdf fil, separat med beskrivning, ansökt belopp, beslut och motivering.

Alla behandlade ansökningar;
Bidrag 2019

Väl mött!
KFFS

Sök projektbidrag från Novemberfesten

Ett stort tack till Lilla Fest som höll i den övergripande organisationen, till klassföräldrarna i Stora Fest som inspirerade och engagerade alla föräldrar i sina respektive klasser, till alla föräldrar som tillverkat fina, fantasifulla och ibland välsmakande saker och som förvandlade skolan till denna magiska plats och till alla våra stora elever som byggde och jobbade stenhårt med fantastiska världar och värdskap före, under och efter helgen. Det här är unikt för Waldorfskolan. Det här är ovärderligt för oss alla.

Vi gjorde inte bara sista helgen i november magisk utan lite magi blir kvar, i skolan, hos barnen och hos oss och alla besökare och mer magi kommer att kunna spridas genom den vinst som vi tillsammans fick in från all försäljning. Sök projektbidrag från Novemberfesten!

 

Ansökningar om bidrag från Föräldraföreningen ska vara inne senast den 15 februari.

  • Vem kan söka?

Vårdnadshavare, elever och lärare/medarbetare vid Kristofferskolan.

  • Vad kan man söka bidrag för?

Bidrag kan sökas för projekt som ger ”guldkant” och mervärde för eleverna och verksamheten på Kristofferskolan och årskursöverskridande aktiviteter eller projekt är ett plus. Föräldraföreningens styrelse hjälper gärna till att diskutera projektidéer.

  • Hur söker man? 

Ansökan görs skriftligt till Kristofferskolans föräldraförening. Det finns ingen ansökningsblankett. Ansökan ska bestå av en kort beskrivning av projektet och det ska framgå hur projektet kan ge guldkant och mervärde och vilka som ingår i projektgruppen samt tidplan och budget. Ju bättre förberett med förankring i skolan och möjliga offerter desto kortare blir vägen till beslut men det får inte bli ett hinder för fina idéer. Hör gärna av er med funderingar.

  • Hur mycket får man söka?

Det finns inga min- eller maxbelopp men det är inte heller givet att hela summan beviljas.

  • När ska ansökan vara inlämnad?

Sista ansökningsdag är den 15 februari. Skicka ansökan med e-post till Kristofferskolans

föräldraföreing: styrelsen@kristofferskolansff.se

  • När och hur fattas beslut?

Vi ser gärna att alla klassföräldrar medverkar men alla föreningens medlemmar, dvs alla vårdnadshavare på Kristofferskolan, är självklart välkomna till Föräldraföreningens öppna möte onsdagen den 20 februari kl18:30 i skolans kafé där ansökningarna presenteras och där vi gemensamt fattar beslut genom att rösta fram vilka som får bidrag.

Börja fundera och diskutera med varandra!

 

Här är en pdf för ansökan till klass 4 och 9 att fylla och skriva ut eller skicka till oss:

Underlag för ansökan om skolresebidrag årskurs 9

Underlag för ansökan om skolresebidrag årskurs 4