En mötesplats för föräldrar

Kristofferskolans föräldraförening är en kreativ och engagerad förening som har en betydande roll i samarbetet med skolans ledning, pedagoger och elever.
Det är ett aktivt val att låta sitt barn börja på Kristofferskolan och det innebär att du är viktig och behövd som förälder. På skolans finns en mängd olika forum och arbetsgrupper och genom att vara delaktig har du stora möjligheter att utveckla skolgemenskapen. Vi bidrar t.ex. med både tid och resurser vid skolfester, föredragskvällar och andra evenemang. KFF finansierar diverse projekt som kommer eleverna tillgodo och vi samarbetar med elevkåren på gymnasiet. Syftet som ligger till grund för vår förening är att lyfta fram och värna om waldorfpedagogiken och dess utveckling. Allt för våra barns bästa.

Alla föräldrar och eller vårdnadshavare med barn på skolan är medlemmar i Kristofferskolans Föräldraförening.
Här har vi samlat information som ger inspiration, som ger svar på dina frågor och som ger dig motivation att dela med dig av dina idéer och förmågor. Vi hälsar dig varmt välkommen!

Föräldraföreningen arrangerar öppna föräldraråd två gånger per termin dit alla föräldrar är välkomna. Dessa är utmärkta tillfällen att diskutera frågor av gemensamt intresse som rör barnen och skolan.

Senaste inläggen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE LÄSÅRET 2019/2020

Kristofferskolans Föräldraförening FÖRENING OCH SYFTEKristofferskolans föräldraförening består av alla föräldrar/vårdnadshavare till elever vid Kristofferskolan – från förskoleklass till gymnasiets åk 12. Medlemskap är avgiftsfritt. Enligt 4 § i föräldraföreningens stadgar är föräldraföreningens syfte: att verka för våra barns bästa i waldorfpedagogiken vid Kristofferskolan   att verka för förtroendefullt samarbete mellan lärare, medarbetare och föräldrar   att aktivt medverka … Fortsätt läsa VERKSAMHETSBERÄTTELSE LÄSÅRET 2019/2020

Dagordning Årsmöte 29/9-2020

KFF_dagordning årsmöte 2020 Kristofferskolans Föräldraförening ÅRSMÖTE Tisdagenden 29 september 2020, KL18:00 i nedre musiksalen Mötets öppnande Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Val av två protokolljusterare Fastställande av dagordningen Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst Skolans rektor, Wenche Rönning berättar om sina tankar och planer för läsåret 2020/2021 Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning … Fortsätt läsa Dagordning Årsmöte 29/9-2020

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

TISDAGEN DEN 29 SEPTEMBER 2020 I NEDRE MUSIKSALEN KL18:00 Alla föräldrar/vårdnadshavare till elever på Kristofferskolan kallas härmed till årsmöte i Kristofferskolans föräldraförening, tisdagen den 29 september 2020 kl. 18:00 i Nedre Musiksalen, västra entrén. Även KFF följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi kommer att begränsa det fysiska mötet till 50 personer men vi kommer också att … Fortsätt läsa KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Fler inlägg