En mötesplats för föräldrar

Kristofferskolans föräldraförening är en kreativ och engagerad förening som har en betydande roll i samarbetet med skolans ledning, pedagoger och elever.
Det är ett aktivt val att låta sitt barn börja på Kristofferskolan och det innebär att du är viktig och behövd som förälder. På skolans finns en mängd olika forum och arbetsgrupper och genom att vara delaktig har du stora möjligheter att utveckla skolgemenskapen. Vi bidrar t.ex. med både tid och resurser vid skolfester, föredragskvällar och andra evenemang. KFF finansierar diverse projekt som kommer eleverna tillgodo och vi samarbetar med elevkåren på gymnasiet. Syftet som ligger till grund för vår förening är att lyfta fram och värna om waldorfpedagogiken och dess utveckling. Allt för våra barns bästa.

Alla föräldrar och eller vårdnadshavare med barn på skolan är medlemmar i Kristofferskolans Föräldraförening.
Här har vi samlat information som ger inspiration, som ger svar på dina frågor och som ger dig motivation att dela med dig av dina idéer och förmågor. Vi hälsar dig varmt välkommen!

Föräldraföreningen arrangerar öppna föräldraråd två gånger per termin dit alla föräldrar är välkomna. Dessa är utmärkta tillfällen att diskutera frågor av gemensamt intresse som rör barnen och skolan.